Brabant Magazine - Editie 13

Magazine cover

VEGHEL DIGITAAL

"Het succes zit 'm vooral in samenwerking", zegt Van Bogget van de gemeente. "Juist de samenwerking tussen de gemeente, de ondernemersvereniging, het centrum-
management, individuele ondernemers, vastgoedeigenaren en de provincie maakt dit tot een succes. We mogen nog geen conclusies trekken, maar we zien al hogere omzet-
cijfers, meer winkelbezoekers, een stijgende opbrengst van de parkeergelden en 13 nieuwe winkels in het centrum van Veghel. En we zijn nog lang niet klaar."

Het enige juiste
“De retail staat in Nederland al jaren onder druk. Veghel doet nu het enige juiste: zelf initiatief nemen om de trend
te keren”, zegt Maurice Manders, regiomanager van MKB-Brabant/Zeeland. “De consument zoekt in bijna alle geval-
len via internet informatie over de dingen die hij of zij wil kopen. En vervolgens bepaalt die consument waar de aankoop gedaan gaat worden. Soms is dat via internet (vanwege prijs of gemak), maar vaak willen mensen gewoon kopen in een winkel. Veghel zet nu een enorme stap door de combinatie van de digitale wereld met de fysieke winkel. Een voorbeeld voor anderen.

Maurice Manders

Stefan van Bogget

SAMEN-WERKING

tot succes

sleutel

TERUG

TERUG

Klanten die de winkels bezoeken en zich digitaal aanmelden (én dus toestemming geven), kunnen op die manier allerlei aanbiedingen gemaild krijgen en bonuspunten sparen die weer kunnen worden uitgegeven bij de horeca. Ouderen kunnen zelfs boodschappen thuis bezorgd krijgen of ge-
holpen worden met het inladen in de auto. Alles wordt gedaan om naast de winkels ook andere meerwaarden
te creëren.

LED-verlichting
De nieuwe aanpak in Veghel blijft niet alleen beperkt
tot internet. Zo wordt ook de aankleding van de Veghelse winkelstraten opgewaardeerd door bijzondere LED-
verlichting, ontwikkeld door Philips, in combinatie met geluid en veel groen. "Nu is die wijziging nog alleen te
zien in Het Steegje, maar alle 6 entrees van het winkelhart krijgen straks zo'n soort verandering, zij het niet allemaal dezelfde", zegt Stefan van Bogget van de gemeente Veghel. "Ook andere elementen in de openbare ruimte pakken we aan. Immers: nu er subsidie van de provincie is uit het potje leefbaarheid, doen wij als gemeente een stap terug en neemt centrummanagement de transitie van fysieke winkel naar een combi van fysiek en digitaal over. De commerciële kant laten we aan de markt over, wij beperken ons vanaf nu tot de openbare ruimte."

LEES MEER

LEES MEER

onsveghel.nl

k

Meer weten?

onsveghel.nl

k

Meer weten?

TERUG

TERUG

De gemeente Veghel is samen met andere partijen amper een jaar geleden gestart om de leegloop in Veghel een halt toe te roepen. En met succes, zo lijkt nu al. De rest van het land kijkt mee.

Digitaal platform
De winkels zijn samen op internet een platform gestart dat vooral géén webshop is, maar veel meer te bieden heeft. Je krijgt er gerichte informatie, kunt veel zoeken, zien en lezen. En er is meer. Leerlingen van ROC de Leijgraaf ondersteu-nen de winkeliers door ze wegwijs te maken in de wereld
van internet, sociale media en e-commerce. Het gaat dan
om leerlingen van de retailopleiding. De Rabobank leert diezelfde ondernemers wat het hebben van een digitaal platform voor gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering.
Want er is ineens meer dan een winkel alleen.

Meerwaarden
Daarnaast is er nog de website Ons Veghel, die ook maat-schappelijke verenigingen en clubs digitaal samenbrengt. Die site is bedoeld als sociale ontmoetingsplaats. En er
komt een 'loyaliteitsprogramma'.

EEN HALT TOEROEPEN

LEEGLOOP IN VEGHEL

LEES MEER

LEES MEER

veghelcentrum.nl

k

Meer weten?

veghelcentrum.nl

k

Meer weten?

TERUG

TERUG

Ingezonden door gemeente Veghel

Een bakkerij, een bloemenzaak, een restaurant en
een juwelier. Rond de 20 winkels in Veghel hebben niet
alleen een winkel, maar sinds kort ook een gezamenlijk
platform op internet. In het najaar zullen het er zo'n 60
zijn. Het is 1 van de methoden om de gevolgen van
internetverkoop het hoofd te bieden en zo de strijd aan
te gaan tegen leegstand, klantenverlies en verloedering.

Middenstand strijdt tegen leegstand

GAAT DIGITAAL

VEGHEL

LEES MEER

LEES MEER

Economie

x

x

www.veghelcentrum.nl

www.veghelcentrum.nl

MEER PROJECTEN

BRABANT FIETST

Technology by MagStream Real Time Publishing