Brabant Magazine - Editie 13

Magazine cover

TERREIN-APP BREDA

Derk Gommers
student informatica

”De app zorgt voor creativiteit en toegankelijkheid”

”Elke gemeente die interesse heeft in de app, kan zich melden bij de gemeente Breda.“Op die manier kunnen we andere gemeenten helpen en kunnen we onze eigen app waar-schijnlijk ook nog een beetje verbeteren”, zegt projectleider Mulders.

“De app past heel goed bij de veranderende rol van de overheid”, zegt Merel Mulders van de gemeente. “Voorheen werd er veel gepingpongd tussen initiatiefnemer en eigenaar
en zat de gemeente er tussenin.
Dat kostte veel tijd en gaf vaak weinig resultaat. Met de app stappen we er feitelijk tussenuit en hebben we alleen maar een rol als het terrein van ons is. Doel is uiteindelijk dat mensen met een goed idee elkaar vinden en met
de eigenaar in overleg gaan.”

Hek
“Er staat meestal een hek om een braakliggend terrein, en dat schrikt af. Deze app zorgt voor creativiteit en toegankelijkheid, en dus eigenlijk voor het afbreken van het hek”, zo sym-
boliseert student Derk Gommers de functie van de app.

CREATIVITEIT EN TOEGANKELIJKHEID’

‘APP ZORGT VOOR

TERUG

TERUG

UITLEG
OVER
DE APP

6

UITLEG
OVER
DE APP

6

”Een overzichtelijk terrein
waarvoor je zomaar een
goed idee kunt hebben”

Vooruitstrevend
De app ‘TerreinIdee’ laat goed zien waar
de braakliggende terreinen in Breda liggen
en wie de eigenaren zijn. Gebruikers van de app kunnen ideeën posten voor de invulling ervan. Hierin is Breda zeer vooruitstrevend. “Voor ons was het bouwen van de app heel spannend”, aldus Derk Gommers, student informatica aan Avans Hogeschool in Breda. “De gemeente wilde een app die met braakliggende terreinen te maken had.
In welke vorm wisten ze nog niet precies.
Het onderwerp al wel.”

Wie de digitale kaart op de app bekijkt, ziet
23 rode speldenknopjes. Allemaal braak-
liggende terreinen. Soms, maar vaak ook niet,
is de gemeente eigenaar. 1 ervan is een stuk grond aan de Vogelenzanglaan in de Bredase wijk ’t Ginneken. Dit terrein is eigendom van een woningcorporatie. Er stonden tot enkele jaren geleden 18 zogeheten Maycrete woningen, bedoeld om de woningnood van na
de oorlog versneld op te vangen. Nu ligt het terrein braak en lopen er kippen rond, die
door de buurt liefdevol worden gevoed.

”Een overzichtelijk terrein waarvoor je zomaar een goed idee kunt hebben”, aldus Merel Mulders, projectleider van de gemeente Breda. “Voor dit terrein is het idee van een stadstuin met wifi toegevoegd.” De gebruikers van de app borrelen van de goede ideeën: variërend van reuzendambord, zwembad, jongeren-ontmoetingsplek en solarparc tot trans-
ferium, stadspark of evenemententerrein.

tot stadspark

VAN REUZENDAMBORD

Mail Merel Mulders

b

Meer weten?

Mail Merel Mulders

b

Meer weten?

Merel Mulders
projectleider van
de gemeente Breda

LEES MEER

LEES MEER

TERUG

TERUG

De app toont ook een opsomming van alle ingestuurde ideeën voor de braakliggende terreinen.

.........................................................................

Met een korte beschrijving en een foto kun je je idee voor het braakliggende terrein posten.

.........................................................................

Op de kaart laten rode speldenknoppen zien waar de braakliggende terreinen in Breda liggen.

UITLEG APP

x

x

voor (tijdelijke) invulling van zo’n braakliggend terrein zich melden. Doel is uiteindelijk dat mensen met een goed idee elkaar vinden en met
de eigenaar in overleg gaan.

Welke gemeente in Brabant heeft nou geen braakliggend terrein? De gemeente Breda ontwikkelde hiervoor, in samen-werking met 7 studenten van Avans Hogeschool, een speciale app. Daar-
mee kan iedereen met een goed idee

BRAAKLIGGENDE TERREINEN

APP VOOR

Te koop:

Ingezonden door gemeente Breda

LEES MEER

LEES MEER

Breda

x

x

mjcb.mulders@breda.nl

KOPSTUKKEN

RAADHUIZEN

Technology by MagStream Real Time Publishing