Brabant Magazine - Editie 13

Magazine cover

EIGEN KRACHT DEURNE

Ossenbeemd
weer springlevend

DURVEN LOSLATEN

Met zo’n 40 vrijwilligers en
7.000 bezoekers in 2013 is de Ossenbeemd weer springlevend. Volgens de voorzitter snijdt het mes aan 2 kanten. “Energyport Peelland bijvoorbeeld, de regionale energiecoöperatie, heeft ons gevraagd om het pro-
ject ‘Zon op School’ te coördi-neren. Dit project - gericht op duurzaamheid en duurzame energie - past helemaal binnen
de kaders van het ‘nieuwe’ Ossenbeemd. En zorgde ook nog voor zonnepanelen op ons dak.”

De nieuwe aanpak van Deurne biedt volop kansen, aldus wethouder Henk Kerkers.
“Voorwaarde is wel dat je als overheid durft los te laten. Bij de Ossenbeemd betekende dit dat
er geen toestemming nodig was voor de vernieuwing van het terrein, met alle regelgeving
van dien. Bestuur en vrijwilligers hebben alles zelf voor elkaar gebokst. Zij bepalen wat er wel
of niet gebeurt. Wat er dan ont-
staat, is een enorme dynamiek.”

De samenwerking met onder-
wijs, overheden en lokale bedrijven werpt inmiddels
haar vruchten af.

TERUG

TERUG

1

DIVERSE
INITIATIEVEN

1

DIVERSE
INITIATIEVEN

‘De oase
van Deurne’

DRAAGVLAK

Het werd dat laatste. Er bleek onder de lokale bevolking voldoende draagvlak te zijn om het centrum nieuw leven in te blazen. Al snel dienden bewoners zich aan als vrijwilligers en bedrijven als sponsors. “Iedereen hier kent van oudsher de Ossenbeemd als ‘de oase van Deurne’”, aldus Van der Star. “Het is een prachtige plek voor jong en oud aan de rand van het dorpscentrum. Dit verloren laten gaan, was voor veel mensen ondenkbaar.”

Voorzitter Dick van der Star van het natuur- en milieu-centrum stond met zijn bestuur voor een voldongen feit.
“In diezelfde periode ging ook de regeling voor gesubsidi-eerde arbeid op de schop. We hadden dus én geen geld én geen medewerkers meer. We hadden 2 keuzes: dreigen met sluiting van het centrum of het heft in eigen hand nemen.”

ossenbeemd.nl

j

Meer weten?

ossenbeemd.nl

k

Meer weten?

LEES MEER

LEES MEER

TERUG

TERUG

‘Deurne moest
worden gereset’

ONDER
DE LOEP

“Deurne moest worden gereset”, verwoordt wethouder Henk Kerkers. “Voordat de term participatiesamenleving een begrip was, gaven wij het al inhoud. Onder de vlag van ‘Deurne koerst op eigen kracht’ werd het motto: meer samen-
leving, minder overheid.”

Alles wat de gemeente niet verplicht was te doen, werd onder de loep genomen. Daarbij stond
en staat de eigen kracht van de gemeenschap voorop. Inwoners, ondernemers en organisaties die bereid zijn zelf de touwtjes in handen te nemen, krijgen daar- voor de ruimte. De gemeente
doet wat écht moet, ondersteunt initiatieven en maakt mensen enthousiast. “De Ossenbeemd pakte de handschoen heel snel op”, aldus Kerkers.

Met een aantal vaste krachten en structurele subsidie liep de Ossenbeemd jarenlang op rolletjes. Totdat de gemeente Deurne wegens bezuinigingen aankondigde vanaf 2012 de knip op de beurs te houden.

LEES MEER

LEES MEER

1

BEKIJK DE
FOTO'S VAN DE HEROPENING

1

BEKIJK DE
FOTO'S VAN DE HEROPENING

TERUG

TERUG

Ingezonden door gemeente Deurne

LEES MEER

LEES MEER

Een schoolvoorbeeld van eigen kracht. Dat is Natuur- en Milieu- centrum de Ossenbeemd in Deurne. Het dichtdraaien van
de subsidiekraan leidde niet tot sluiting, maar bleek de aanjager voor een complete metamorfose

van het terrein. Met uitsluitend nog vrijwilligers bloeit het centrum als nooit tevoren. Voorziter Dick van der Star en wethouder Henk Kerkers over
het geheim van de Ossenbeemd en de kracht van Deurne.

MEER SAMENLEVING, MINDER OVERHEID

Het geheim van de

Leefbaarheid

MEER SAMENLEVING,
MINDER OVERHEID

x

x

DE OSSENBEEMD
FEESTELIJK
HEROPEND

Bij een opknapbeurt hoort een officiële heropening. Die was op vrijdag 11 april in aanwezigheid van bestuur, vrijwilligers, spon-sors en natuurlijk veel kinderen. Samen met de Deurnese burge-
meester Hilko Mak verrichtte een aantal kinderen de opening door met een voetpedaal 1 van de luisterpalen op het terrein
in werking te stellen.

Deurne
koerst op eigen kracht

ONDER DEZE VLAG ZIJN ER IN DEURNE AL DIVERSE INITIATIEVEN OPGEPAKT. EEN PAAR VOORBEELDEN:

deurne.nl

j

Meer weten?

deurne.nl

k

Meer weten?

MUZIEKONDERWIJS

In een coöperatieve stichting hebben de harmonieën, fanfares en drumfanfare de handen ineen geslagen om het muziekonderwijs in Deurne te behouden. Dat is gelukt. Op dezelfde locatie, met alle benodigde voorzieningen, voor slechts een fractie van de € 4 ton subsidie die jaarlijks werd verstrekt. Dit initiatief werd tijdens het VNG congres in 2012 beloond met de Pecunieprijs voor het beste bezuinigingsidee.

OUDEREN VOOR OUDEREN

Vitale ouderen uit Deurne gaan hun kennis en vaardigheden gebruiken om kwetsbare ouderen te helpen met kleine karweitjes. Het initiatief ‘Ouderen voor ouderen’ van Stichting Factor Deurne West biedt kwetsbare ouderen de kans om langer zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen. Voor de vitale ouderen geeft het bieden van hulp voldoening. Bovendien is het initiatief ook kostenbesparend

STICHTING ’T HUIS VLIERDEN

Stichting ’t Huis Vlierden bouwde
in eigen beheer een nieuwe, multi-
functionele accommodatie. Dit project ontstond uit het Integraal Dorpsont-
wikkelingsprogramma (iDOP) Vlierden. De stichting zelf was verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe pand. De accommodatie biedt onderdak aan het verenigingsleven
van Vlierden.

SPORTHAL DE SMELTKROES

De Smeltkroes, de nieuwe sporthal in Liessel, werd eind 2012 geopend.
Binnen een jaar na ondertekening van
de overeenkomst met de gemeente Deurne, was de nieuwe sportaccom-
modatie klaar. De Stichting BELSA realiseerde het complex. Veel voor-
bereiding en werk werd gedaan
door vrijwilligers, afkomstig uit de 4 betrokken sportclubs. Zij staken ruim 3.000 uur de handen uit de mouwen.

ZORGCOÖPERATIE HELENAVEEN

Het bieden van faciliteiten en
diensten aan ouderen met beperkingen in Helenaveen. Dat doet Zorgcoöperatie Helenaveen, met als doel om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen. Dit initiatief wordt regel-
matig genoemd als voorbeeld van zelf-redzaamheid in kleine kernen. Het is ook 1 van de initiatieven dat als voor-beeld dient voor een nieuw Brabants platform.

x

x

x

x

http://www.ossenbeemd.nl/

http://www.deurne.nl/projecten-en-plannen/deurne-koerst-op-eigen-kracht_41969/

BRABANT FIETST

COLOFON

Technology by MagStream Real Time Publishing